Vai jūs zinājāt, ka māksla māca bērniem daudz vairāk nekā tikai pašizpausmes veidu? Kad bērni tiek aicināti izteikties mākslas jomā un apgūt nepieciešamās prasmes, lai izteiktu savu ideju uz papīra, rezultātā top ne tikai mākslas darbs, bet vesels attīstības posms.

Kāda ir mākslas loma bērnu attīstībā? Saraksts varētu būt pat ļoti garš. Mākslas nodarbību pievienošana bērna izglītībai jau agrīnā vecumā var mainīt bērna dzīvi uz labo pusi, jo vizuālā un lietišķā māksla spēlē svarīgu lomu ikviena bērna pozitīvā un radošā attīstībā. Māksla ir arī neatņemams spēles elements bērnu attīstībā. Ne visi bērnu vecāki pietiekami apzinās nozīmi, kāda piemīt mākslas nodarbībām un to vērtīgāko ilgtermiņa nozīmi. Bērniem, kuri apgūst kādu no mākslas priekšmetiem, ir 4 reizes augstāki akadēmiskiem sasniegumi, nekā tiem, kuri no šādas nodarbes ir pilnībā atteikušies. Mākslas programmas ir obligātas tajās valstīs, kuras mūsdienās ir ierindojušās kā valstis ar visaugstākajiem sasniegumiem matemātikā un zinātnē. Domājat – sakritība? Nebūt ne! Pētnieki uzskata, ka mācības ļoti korelē ar augstākiem sasniegumiem matemātikā un lasīšanas mākas apguvē. Jauns smadzeņu pētījumi liecina, ka māksla veicina kreativitāti, sociālo attīstību, un pašvērtības paaugstināšanos. Arī interneta vidē – radot jaunu tīmekļa vietni vai projektējot mājāslapas ir nepieciešams apgūt prasmes, kas apgūstamas izmantojot mākslas izglītību.

Lai gan daudzi cilvēki sabiedrībā vēl joprojām uzskata, ka mākslas izglītība ir luksusa lieta, vienkāršas radošās aktivitātes var būt par pamatu stimulējošai bērna attīstībai, mācoties to, kā izveidot un novērtēt vizuālo estētiku. Mākslas nodarbības spēj palīdzēt bērnā atbrīvot dažādus stresa faktorus, ļaujot bērnam pilnībā rīkoties un būt pašam, veicinot bērnā iztēles plašumus, izjūtot brīvību sajūtās, domās un izpausmēs. Mazākā vecuma bērniem dažādi vizuālie attēli palīdz izteikt emocijas, ko viņi vārdos vēl nav iemācījušies tēlaini aprakstīt. Šāda veida komunikācija bez vārdiem jaunākā vecuma bērniem ir jo īpaši nozīmīga. Ļoti maziem bērniem radot mākslu vai tikai runājot par to, nodrošina iespējas mācīties krāsu, formu un darbības vārdus. Mākslas nodarbības var kalpot kā spēcīgs instruments vecāku rokās, kuri neuzspiežot dod bērniem iespēju pilnībā izteikt uzkrājušās emocijas, domas.

Kā vizuālā, tā arī lietišķā māksla būs tās, kas spēs jūsu bērnā radīt radošuma procesu. Ar tās palīdzību ir iespējams veikt radikāli augstus uzlabojumus dabiskajās prasmēs un talantā, kas jau piemīt bērnam, bet ne vienmēr tiek atklāti vecāku aizņemtības dēļ. Jaunas idejas no bērna iztēles pārtaps viņu attēlotajos darbos un aktīva mākslinieciskā darbošanās pozitīvi palīdzēs bērna nākotnē, piemēram, karjeras izaugsmē, skolā. Šādā veidā bērns ir spējīgs mācīties, kā gūt labumu dzīves skolā, izmantojot dažādus inovatīvus veidus un kreatīvas alternatīvas. Neatlaidība būs viena no rakstura īpašībām, kuras var attīstīt mākslas nodarbības. Neatlaidība nenoliedzami ir viena no jebkuras dzīves sfēras veiksmes atslēgām, attīstot koncentrēšanos spējas. Māksla virza bērnu uz gala rezultāta izplānošanu. Nodarbībās bērni sastopas ar kritiku un mācās pirmos soļus tās konstruktīvā uztveršanā, meklējot problēmām dažādus risinājumus, neapstājoties pie viena scenārija. Māksla iemācīs bērnam arī praktiski domāt caur doto materiālu, ko ar to var izdarīt, ko no tā var izveidot, kā tas varētu noderēt tālākā procesā.

Jebkura no pieejamajām mākslas formām var būt kā labvēlīga vide bērnam, kur apgūt koordināciju un ļaut vaļu neierobežotai izdomai. Lai uzsāktu darboties mākslas jomā nav vajadzīga nekāda pieredze un nav nozīme, vai jūs sagādājat visu nepieciešamo sava bērna mākslas nodarbībām mājas apstākļos vai dodaties apmeklēt mākslas nodarbības grupā – efekts būs līdzvērtīgi pozitīvs.