Svarīgi jebkāda veida darbā ir pievērst uzmanību un veikt attiecīgo apmācību ņemot vērā kultūras dažādību, nacionālo piederību. Ja atšķirības netiek ņemtas vērā, tas var novest pie uzvedības problēmā kā zems motivācijas līmenis un ar kuģniecību saistīto operāciju izpildes kvalitātē. Svarīgs noteikums ir drošība, kas var tikt apdraudēta dažādu operāciju izpildē u. c. darbībās.

Vērā ņemams ir fakts, ka pat vienas tautības “piemēram Somijas” cilvēkiem ir atšķirīgs izturības, koncentrēšanās u. c. līmenis attiecībā uz darbu. Tas ir daļa no tā, ko mainīt ir grūti, bet ar treniņiem var censties uzlabot. Ja cilvēks ir pieradis pie daudz miega, zema trokšņa vides vai vienkārši cilvēkam nav bijusi liela praktiskā pieredze, ir jāsaprot no ētiskā viedokļa, ka pielāgošanās darba videi prasa laiku un nevar prasīt lielisku sniegumu pirmajā dienā. Tas pats attiecas arī uz komandu došanu – cilvēks var zināt visas komandas, bet aiz pārliecības sajūtas sevī vai saspīlētajām attiecībām starp pārējiem kuģa biedriem, viņa komandas var nebūt pietiekami konstruktīvas un skaidras. Risinājumam ir nepieciešama individuāla pieeja. Labs drošības līmenis uz kuģa var tikt noteikts pēc tā, ka ir zems negadījumu un cilvēku kļūdu skaits. Neskatoties uz to, ka daudzi noteikumi ir dokumentēti, tomēr bieži vien var nākties saskarties ar neparedzētiem gadījumiem, kas prasa savādāku pieeju, lai atrisinātu problēmu. Dažādu tautu pārstāvji šajā ziņā var palīdzēt. Ja to praktiskās iemaņas citā valstī ir bijušas pietiekami lielas, tie var ieteikt jaunus risinājumus.

Salīdzinoši tehniska un atbildīga profesija ir arī aviācijā. Arī tajā var novērot dažādas cilvēka kļūdas, kas var rasties ne tikai no zināšanu trūkuma, bet arī dažādām kultūras atšķirībām. Svarīgs fakts, ka aviācijas sistēmas ir veidotas tā, ka tām jādarbojas droši arī, ja cilvēks kļūdās, līdz ar to kritisku situāciju var radīt tikai vairāku kļūdu virkne. Neskatoties uz to, ka aviācijā darbojas speciālisti, kuri ir saņēmuši apliecību par atbilstošu sagatavotības līmeni, joprojām tiek pieļautas personāla kļūdas, kas var būt, piemēram, kļūdaina uztvere par mēriem u.c. Pie kļūdaini izprastām komandām, iespējams, vainīgs var būt arī valodas lietojumus. Aviācijas nodrošināšanā iesaistās vairāku jomu cilvēki, piemēram, lidojumu komandas sastāvs, gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeri u. c., kuru darbība ir cieši saistīta un ir neizslēdzams, ka sazināties var nākties ar daudziem, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda. Valoda var atšķirties ne tikai kvalitātes ziņā kā skaitā ir runas ātrums utt., bet arī akcentā, kas var papildus apgrūtināt uztveri. Gluži viegli var pateikt spāņu akcentu, bet dažādus angļu valodā runājošo valstu rajonos esošo akcentu var būt grūtāk izprast, jo tomēr kāda daļa no tā paliek arī cenšoties runāt standarta valodā. Augstāks kļūdu skaits ir gadījumā, kad notiek personāla maiņa vai darbu nodošana, kas liecina par problēmām komunicēt par konkrētiem darbiem, kas ir jāpārņem citam. Tā ir iegājies vēsturiski, ka svarīgāka ir individuālā atbildība, kas aviācijā daudz gulstas uz inženieriem, kuri tiek apvienoti grupās vai komandās. Lai gan katram ir savi uzdevumi, rezultāta sasniegšanai ir svarīgs darbs komandā. Līdz ar to ir būtiskas tās pašas komunikācijas spējas, lai izprastu un sniegtu informāciju tā kā tas ir paredzēts.

Paldies par rakstu jasaka musu Draugiem no Somu zemes!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *