Katra veiksmīga mākslas darba pamatā ir pareiza, acij tīkama kompozīcija. Tieši kompozīcija ir tā, kas atšķir sliktu vai viduvēju darbu no patiešām izcila. Kompozīcija pamatā ir mākslas darba detaļu izkārtojums un to savstarpējā saistība, taču kompozīcijā tiek izteikta arī mākslas darba ideja un saturs jeb como obtener un préstamo rapido. Tā nodrošina mākslas darba veselumu un atsevišķus elementus padara par vienotu darbu. Kaut arī kompozīcijā nepastāv robežas un noteikumi, lai tā būtu veiksmīga, ir jāievēro zināmi pamatprincipi.

Dominante

Dominante pēc būtības ir gleznas centrs jeb uzsvars. Tā ir akcentēta kompozīcijas daļa pret fonu vai arī pārējām mākslas darba daļām. Veidojot dominanti, viena no mākslas darba detaļām tiek vairāk izcelta, kamēr pārējais tiek pieklusināts un veidots mazāk aktīvs un izteiksmīgs. Dominanti var radīt, gan veidojot izteiksmīgākas formas, gan izceļot elementus ar krāsām. Dominantei nav obligāti jābūt pašā priekšplānā un tai nav manāmi jāizceļas. Nereti dominante ir tikko jaušama un pieklusināta.

Ritms

Kompozīcija var būt arī ritmisks. Ritms nozīmē vienādu vai līdzīgu detaļu atkārtošanos noteiktos intervālos, taču ritms var būt ļoti daudzveidīgs. Piemēram, ritmam var būt vairākas dimensijas, sākot no vienkāršas metriskās rindas un beidzot ar telpisku ritmu. Tāpat var būt noteikts ritms ar precīziem elementiem un intervāliem, kā arī brīvais ritms, kur vienkārši atkārtojas vienādi vai līdzīgi elementi bez precīziem intervāliem. Tēlotājmākslā visbiežāk tiek izmantots brīvais ritms, kas izpaužas kā formu, līniju vai motīvu atkārtojums mākslas darbā.

Kontrasts

Kontrasts ir vizuālo atšķirību kopums, kas mākslas darbam piedod konkrētu noskaņu. Pārsvarā kontrastu izšķir vai nu kā tumšo pret gaišo vai arī kā pretējo krāsu kontrastu (prestamos de dinero sin buró). Vienā mākslas darbā kontrastu veidi var tikt apvienoti. Ja mākslas darbā ir ļoti izteikts kontrasts, tas piedod dzīvīgumu un spriedzi, bet neizteiksmīgs kontrasts rada ļoti maigu un mierīgu noskaņu.

Proporcija

Proporcija ir ļoti svarīgs mākslas darba kritērijs. Tā nosaka objektu un elementu attiecību vienam pret otru. Veidojot mākslas darbu vairākos plānos, ir jāprot izveidot pareizas proporcijas elementiem katrā plānā, lai mākslas darbs izskatītos dabīgs un reāls. Nepareiza proporcija uzreiz darbu padarīs mazvērtīgāku, ja vien izkropļota, stilizēta proporcijas nav izmantota kā izteiksmes līdzeklis.

Līdzsvars

Visbeidzot, kompozīcijā svarīgs ir līdzsvars. Tā ir mākslas darba vienādība. Tas, protams, nenozīmē, ka darbam obligāti ir jābūt simetriskam, taču ir jāpanāk, ka mākslas darbā nav nevienāds vizuālais svars vai izmēri. Simetrisko līdzsvaru veidot ir vienkāršāk, jo tad mākslas darbam ir centrāla vai radiāla ass, ap kuru jāveido vienāds krāsas, formas un elementi. Arī asimetriskajam līdzsvaram ir šādas asis, taču tās ir nosacītas, proti, ap asi jāveido elementi ar līdzīgu vizuālo svaru, taču tiem nav jābūt vizuāli identiskiem vai pat līdzīgiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *